Щодо неприпустимості підняття тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами 

У вересні цього року ПАТ «Укртатнафта» збільшила місячний об’єм переробки нафтової сировини на 30%,  також майже у 2 рази зросли показники транспортування імпортної нафти магістральними нафтопроводами на Кременчуцький НПЗ.  Це призвело до суттєвого зниження собівартості вказаних послуг, однак Національнакомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), разом з АТ «Укртранснафта»ініціює різке збільшення тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами  - майже у 2,5 рази.

Поява проектів таких документів вказують  - НКРЕКПвідстоює інтереси лише державного монополістаАТ «Укртранснафта», що вже і так є надприбутковим підприємством(чистий прибуток за 2018 рік склав 1,5 млрд. грн.)

ПАТ «Укртатнафта» вимушена звернутись до Прем’єр-міністра України Гончарука О.В. з приводу таких ініціатив НКРЕКП і АТ «Укртранснафта», які призведуть до падіння конкурентоздатності вітчизняної нафтопереробки та до суттєвого зменшення об’ємів переробки нафти і випуску нафтопродуктів. Крім того,  це повністю суперечить Енергетичній стратегії України до 2035 року (затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів від 18.08.17 року № 605-р), якою одним із основних завдань Уряду України передбачено забезпечення 50% потреб внутрішнього ринку нафтопродуктами українського виробництвата зменшити залежність країни від імпортного пального.

Тож «Укртатнафта» заявляє про необхідність відміни розгляду цього проекту Постанови та залишення без змінтарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами. Це унеможливить дестабілізацію стратегічних галузей  та послаблення енергетичної безпеки іобороноздатності країни.  

ПАТ «Укртатнафта» впевнене, що Уряд дасть оцінку таким дестабілізуючим економіку ініціативамАТ «Укртранснафта» та НКРЕКП, а послідуючі його дії сприятимуть захисту національних інтересів та розвитку країни.